Arvonimen luovutustilaisuus 11.2.2020

Kotiseutuneuvos Jouko Siivo