Kurajoen Vesiosuuskunta

Tiedotteita Kurajoen Vesiosuuskunnan jäsenille ja veden käyttäjille

Vesiosuuskunnan lopetus

Osuuskuntakokouksen 24.8.2023 jälkeen toimitettiin PRH:lle aineistoa 6.9.2023 kirjeellä osuuskunnan lopettamiseksi.

Ilmoitus lopputilityksestä
Lopputilitys sisälsi selvitysmiesten kertomuksen selvitysmenettelystä ja selostuksen osuuskunnan omaisuuden jaosta. Kertomukseen liitettiin tilinpäätös 01.01.2023 – 31.08.2023.

PRH:sta saapui ilmoitus tilinpäätöksen rekisteröinnistä Kaupparekisteriin 21.09.2023.

Kurajoen Vesiosuuskunnan lopettamiseksi puuttuu enää Patentti- ja rekisterihallituksen päätös ja sen rekisteröinti.

Kurajoen Vesiosuuskunnan

Osuuskutakokous

torstaina 24.8.2023 kello 18.00

Sari ja Kari Mäkisellä

Porkantie 64, Salo.

Tervetuloa!                Hallitus

Vesiosuuskunnalta jäi päämittarikaivossa ollutta elekroniikkaa

Kaikki myynnissä ollut elektroniikkaa on jo myyty

 

Kurajoen Vesiosuuskunnan purkaminen jatkuu

Verohallinnolta ilmoitus 27.7.2023

”Verohallinto suostuu siihen, että yhtiö puretaan.”

”Verohallinnon ilmoittamat erääntyneet ja myöhemmin erääntyvät verot, maksut ja muut saatavat sekä viivästysseuraamukset on poistettu.”

27.7.2023

Julkinen haaste velkojille: yhtiön selvitystila

Verohallinto ilmoittaa, että velallisella on  maksamatta seuraavat verot, maksut ja muut saatavat sekä niiden viivästysseuraamukset:

Arvio Arvonlisävero 10 300 euroa.

Maksamattomille saataville lasketaan viivästyskorkoa maksupäivään saakka.

3.7.2023

Kurajoen Vesiosuuskunta kaupparekisterissä

Kurajoen Vesiosuuskunnan SELVITYSTILA on rekisteröity 16.3.2023.
Selvitysmiehet rekisteröity 16.3.2023.

JULKINEN HAASTE VELKOJILLE rekisteröity (16.3.2023).
Elinkeinoharjoittajan velkojille on annettu julkinen haaste.
Velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään määräpäivänä 3.7.2023 uhalla, josta on säädetty julkisesta haasteesta annetussa laissa. Selvitysmiehet määrätään toimittamaan tieto julkisesta haasteesta sekä julkisesta haastesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetusta luettelosta siinä mainituille henkilöille viimeistään kuukautta ennen määräpäivää.

16.3.2023

Kurajoen Vesiosuukunnan runkojohdon osan luovutus
Vähähiiden vesiosuuskunnalle

Kurajoen Vesiosuuskunta rakensi vuonna 2018 1330 metriä pitkän yhdysjohdon Liikelaitos Salon Veden runkojohtoon. Johdon valmistuttua veden hankinta siirtyi Vähähiiden vesiosuuskunnalta Liikelaitos Salon Veteen 26.11.2018. Samalla Vähähiiden vesiosuuskuntaan yhteydessä oleva runkojohdon nyt venttiilillä suljettu osa tuli tarpeettomaksi.

Kurajoen Vesiosuuskunnan yhdistyessä Liikelaitos Salon Veteen 1.1.2023, tämä käyttämätön osa runkojohtoa jäi edelleen Kurajoen Vesiosuuskunnan omistukseen.

Kun yhdistymissopimus Salon Veteen oli varmistunut, tarjottiin johtoa Vähähiiden vesiosuuskunnalle korvauksetta.

Kurajoen Veden toiminnan jo loputtua, on selvitysmiesten valtuuksilla päätetty luovuttaa tarpeettomaksi jäänyt runkojohdon osa korvauksetta Vähähiiden vesiosuuskunnalle.

Johto on 90/10 ja noin 1080 metriä pitkä.

Sopimus allekirjoitettiin 6. helmikuuta 2023

8.2.2023

Kurajoen Vesiosuuskunta vapaaehtoisessa selvitystilassa

Osuuskuntakokouksessa päätettiin yksimielisesti Kurajoen Vesiosuuskunnan lopettamisesta vapaaehtoisen selvitystilan kautta. Selvitystilan päätettiin alkavan heti. Osuuskunnan kaikki toiminta päättyi tähän ja selvitysmiehet korvaavat hallituksen.
Selvitysmiehiksi valittiin Pekka Mettala, Juhani Suni ja Kari Mäkinen.

Selvitystilan ensivaiheessa on selvitysmiesten ilmoitettava kaupparekisterille osuuskuntakokouksen päätös hakeutua selvitystilaan, ilmoittaa selvitysmiehet rekisteröitäväksi ja hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta  julkinen haaste osuuskunnan velkojille.

Aikaa tässä kuluu nelisen kuukautta. Kun mahdolliset velkojat on selvitetty, on jäljelle jääneiden varojen jakaminen osuuskunnan jäsenille. 

Osuuskunta on purettu, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen osuuskunnan kokouksessa ja ilmoittaneet päätöksen kaupparekisteriin.

26.1.2023

Kuvia Kurajoen Vesiosuuskunnan
viimeisestä Osuuskuntakokouksesta
STM-Markkinoinnin Maustehallin tiloissa 26.1.2023

Mutta ennen kuin on tähän päästy, on matkalla ollut monta mutkaa. Jostain kummallisesta syystä kunnalliset vesilaitokset eivät halua liittää vesiosuuskuntien verkostoja osaksi omiaan. Vastaavia yhdistymisiä kuin Kurajoen Vesiosuuskunnan ja Liikelaitos Salon Veden kesken, tehdään vuosittain vain joitakin koko maassa. Onko kunnissa valta jakaantunut taajama vs. muut asukkaat. Taajamassa kunnallinen vesilaitos, muualla hoitakoon itse.

Kurajoen Vesiosuuskunnan vesihuoltoalueella ovat asiat nyt hyvin, mutta hyvää onnea tarvittiin ja työtä.
Jerina Wallius Onnentuoja, teki ison työn kotiseutumme Kurajoen asukkaiden eteen.
Jerina Wallius on eläinlääkäri ja Liikelaitos Salon Veden hallituksen puheenjohtaja, joka tuntee maaseudun ja taajamien tarpeet. Niinpä hän kaikella tarmollaan hoiti Kurajoen Vesiosuuskunnan yhdistämisesityksen päätökseen.

Kun Liikelaitos Salon Veden johtokunta kokouksessaan 31.8.2022 oli tehnyt päätöksen Kurajoen Vesiosuuskunnan  verkoston yhdistymisestä, alkoivat käytännön toimet. Vesihuoltoesimies Harri Peltosalo Salon Vedestä suoritti vastaanottokatselmuksen ja ohjeisti tarpeelliset toimenpiteet. Yhteydenpito vesiosuuskunnan ongelmatilanteissa ja muulloinkin on jatkunut Harrin kanssa jo vuosien ajan. 

 Meiltä kaikilta
Parhaat kiitokset Jerinalle ja Harrille
Kiitos Salon Vesi!

 

Tässä pieni tietoisku

Tällä kirjeellä annettiin toivottuja lisätietoja
Liikelaitos Salon Veden johtokunnan jäsenille 31.8.2022 kokoukseen

(PDF aukeaa uuteen ikkunaan)

Kutsu Kurajoen Vesiosuuskunnan jäsenille

Kurajoen Vesiosuuskunnan jäsenet kutsutaan osuuskuntakokoukseen,

joka pidetään 26.1.2023 kello 18.00 STM-Markkinoinnin Maustehallin tiloissa
osoitteessa Lemmenpolku 4, 25360 Pertteli.

Kokouksessa päätetään Kurajoen Vesiosuuskunnan purkamisesta.
Purkaminen tapahtuisi selvitystilan kautta, eli asettamalla Kurajoen Vesiosuuskunta selvitystilaan.
Kokouksessa päätetään selvitysmiesten valinnasta.
Kokouksessa päätetään myös jäljelle jääneiden varojen jakamisesta.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa kokoukseen

Hallitus

Vesiosuuskunnan purkaminen OPAS (pdf)

Esityslista 26.1.2023
Jaetun esityslistan jälkeen on § 11 muokattu paremmin vastaamaan tarkoitusta sekä lisätty § 14.

Tilinpäätös 2022 jäsenille nähtäväksi

Kurajoen Vesiosuuskunnan säännöt (pdf)

Yhdistämissopimus

SOPIMUS VESIJOHTOVERKON LUOVUTTAMISESTA on allekirjoitettu 19.12.2022
Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Salon Vedelle 1.1.2023

Kurajoen Vesiosuuskunnan vesijohtoverkon luovutussopimus liitteineen (PDF)

 

Kurajoen Vesiosuuskunnan yhdistyminen etenee

Nyt marraskuun 25. päivänä on yhdistyminen Liikelaitos Salon Veteen edennyt yhdistymissopimuksen laatimisvaiheeseen.

Vuoden loppu on kiireistä aikaa Salon Veden henkilökunnalla. Parhaillaan luetaan 14 590 kiinteistön vesimittareita ja lukemat syötetään laskutusohjelmaan. Tämä ja toimitusjohtajan Vaasaan lähtö pitkittä yhdistämissopimuksen laadintaa ja sopimuksen allekirjoittamista.

Kurajoen Vesiosuuskunnan puolelta kaikki toimenpiteet sopimuksen tekemiseksi on suoritettu.

25.11.2022

Vilkase

Kurajoen Veden runkojohdon siirtyessä Liikelaitos Salon Vedelle, on  käytössä ollut Vilkase-etäluentalaite päätetty poistaa. Sen vuosimaksullinen käyttösopimus on jo purettu.

Vilkase hälytysjärjestelmä hankittiin osuuskunnalle lokakuussa 2017 päämittarin seurantaan ja vuotohälytyslaitteeksi.

Muutamista vuodoista se ilmoittikin, jotka kaikki olivat kiinteistöillä.

Vilkasella on myynnissä myös kiinteistökohtaisia vuotohälytyslaitteita sopivaan hintaan. Näistä laitteista saa tietoa Vilkasen sivulta: https://www.vilkase.fi/

22.11.2022

Kurajoen Vesiosuuskunnan useissa osuuskuntakokouksissa on viime vuosina tehty päätöksiä Liikelaitos Salon Veteen yhdistämisen puolesta.

Ylimääreisessä osuuskuntakokouksessa Mika Vesalaisen ladossa 7.6.2018 päätettiin yhdysjohdon rakentamisesta Liikelaitos Salon Veden runkojohtoon. Samassa yhteydessä lopullisena tavoitteena todettiin olevan verkoston luovuttaminen Liikelaitos Salon Vedelle.

13.2.2019 Hanna ja Jari Laineella säätömääräisen vuosikokouksen asialistalla oli ”Liiketoiminnan yhdistäminen Liikelaitos Salon Veteen”.

Ja jälleen 17.6.2022 osuuskuntakokouksessa Sari ja Kari Mäkisellä oli käsittelyssä ”Liittyminen Liikelaitos Salon Veteen-hanke”. Kokouksen osanottajat olivat yksimielisesti liittymisen kannalla.

Liikelaitos Salon Veden päätös 31.8.2022

Esittelijä
Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus
Anomus yhdistymisestä hylätään.

Päätös
Teemu Aaltonen esitti Jerina Walliuksen kannattamana vastaehdotuksen:
”Anomus yhdistymisestä hyväksytään, mutta ennen täytäntöönpanoa edellytetään jakeluverkoston kuntokartoitusta.”

Liikelaitos Salon Veden johtokunta suoritti nimenhuutoäänestyksen, jossa esittelijän pohjaehdotus sai kolme (3) JAA-ääntä (Sanna Lindholm, Jouni Rauång, Timo Tammi) ja neljä EI-ääntä (Teemu Aaltonen, Jouni Eskola, Jerina Wallius, Kalle Virtanen).

Liikelaitos Salon Veden johtokunta päätti äänin 4-3 hyväksyä Teemu Aaltosen esittämän vastaehdotuksen.

Tiedoksianto     Kurajoen Vesiosuuskunta

Perusmaksu 2022

Kurajoen Vesiosuuskunnan vedenkäyttäjille toimitettiin laskut vuoden 2022 perusmaksun maksamiseksi.
Laskun eräpäivä on 21.11.2022 ja summa 49,60 € verollisena.

Nyt perittävällä maksulla katetaan Kurajoen Vesiosuuskunnan lopettamisesta aiheutuvia menoja.
Koska Kurajoen Vesiosuuskunta on velaton, purkaminen tapahtuu osuuskuntakokouksessa päätöksellä vapaaehtoisesta selvitystilaan asettamisesta. Purkamisprosessin kesto on n. 5-6 kk, jonka aikana varojen lisäperintä olisi vaikeaa.
Kun osuuskunta on poistettu rekisteristä, jäljellä olevat varat palautetaan samassa suhteessa kuin peritty.

Kurajoen Vesiosuuskunnan veden jakelualueella on iso muutos runkojohdon siirtyessä Liikelaitos Salon veden haltuun.
Tämän jälkeen osuuskunnalla olleet monet velvoitteet poistuvat, eikä vähäisempänä vesilaitoksen riskien hallinta, joka sekin siirtyy Salon Vedelle.

Onko näistä ajankohtaisista asioista jäänyt kysyttävää.
Kysymyksiä voi esittää Yhteydenottolomakkeella, joka löytyy valikosta tai johtokunnan jäseniltä.

Johtokunta

Pekka Mettala   0500 781 626

Juhani Suni       0500 740 193

Kari Mäkinen     0400 535 912